Aktiebolag eller enskild firma, vilket ska jag välja?

15feb2018

Vid en viss tidpunkt som företagare ställs man inför frågan; är det dags att starta ett aktiebolag? Det finns både fördelar och nackdelar med båda företagsformerna. Här har vi listat några:

 • Egenavgifterna i enskild firma är lägre än de sociala avgifterna i aktiebolag. I enskild firma betalar du 28,97 % i egenavgifter medans i ett aktiebolag betalar du 32,42%. Den skillnaden på 2,45% betyder nästan 10.000 kr i lägre avgift vid en inkomst kring brytpunkten för statlig skatt.
 • På de första 200.000 kr i vinst blir det en rabatt på 5%, en sänkning på upp till 10.000 kronor. Det betyder 20.000 kr i lägre sociala avgifter än för samma uttag i ett aktiebolag. Men vinsten efter skatt blir bara drygt hälften, eftersom de sociala avgifterna är avdragsgilla.
 •  I aktiebolag kan du ta ut utdelning till lågbeskattning upp till cirka 150.000 kr, om du inte har anställda, då kan uttaget bli större.
 •  Aktiebolag är bättre om du vill sälja ditt bolag. Värdet ligger bland annat i sparade vinster och kundstock.
 •  Det kan vara enklare att få bankkrediter och lån om du har ett aktiebolag.
 •  Har du ett aktiebolag kan du placera i aktier, det kan du inte i enskild firma där företaget inte får äga aktier.
 •  I aktiebolag är det enklare att skilja på företagets och din egna ekonomi.
 •  I aktiebolag riskerar du endast satsat kapital. Att tänka på är att man är inte ansvarig för bolagets skulder om man följt vissa regler (!) men man är alltid personligt ansvarig om företaget har obetalda skatter.
 •  Fördelen med enskild firma är att det behövs inget aktiekapital.
 •  I aktiebolag får du inte låna pengar ur bolaget.
 • Fördelen med enskild firma är att administrationen och reglerna inte är lika krångliga som i aktiebolag.
 • Har du stora tillgångar är enskild firma mer fördelaktigt än aktiebolag.

Har man en enskild firma och vill starta aktiebolag så måste man inte avsluta den enskilda firman utan kan fortsätta att driva båda, det finns vissa fördelar med det. Vill du har råd om vad du ska göra med ditt bolag, kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut vad som blir bäst för dig och ditt företag.